За нас

МАРКОМ е компания, която се занимава с маркетингови комуникации. Ние можем да помогнем на вашия бизнес да се отличи сред останалите на пазара, като създадем вашата уникална корпоративна идентичност, изберем най-подходящите комуникационни канали за достигане на желаната аудитория и използваме креативни, атрактивни и разбираеми визии и послания, насочени към потенциални ви клиенти.

МАРКОМ предлага пълна гама от маркетингови услуги, която включва разработване на маркетингова стратегия за съответния бизнес, насочена към бизнес потребителите (B2B) или крайните клиенти (B2C), медиа планиране, създаване на фирмена или бранд идентичност, изработване на печатни материали – брошури, каталози, постери, създаване на корпоративна уеб страница, принт, аутдор и интернет реклама, поддържане на положителен имидж на компанията в общественото пространство – печатни и електронни издания, социалните мрежи, организиране на специални събития – семинари, брифинги, бизнес закуски и много други.

 Тайната на успеха се крие в умението да приемаш гледната точка на другия и да погледнеш на нещата и през неговия поглед, освен през своя собствен
Хенри Форд