Какво ще спечелите ако аутсорснете маркетинговите си активности?

Когато малкия бизнес обмисля да си наеме специалисти на пълен работен ден, които да се занимават с маркетинговите активности, цената може да се окаже висока. А ако бизнеса може да си позволи специалисти на средно ниво, а дори и на мениджърски позиции, трябва да помисли и за допълнителните придобивки и бонусите, като част от разходите за тях.

1. Ако аутсорснете вашия маркетинг от една страна ще спести разходите, свързани с наемането и поддържането на маркетингови специалисти. Няма да е необходимо да плащате:

  • осигуровки
  • бонуси
  • командировки
  • служебни телефони
  • компютри и консумативи

2. От друга страна, дори и да решите, че ще можете да се справите сами, наемайки рекламна агенция, за производството на вашата реклама, отново ще ви е необходим човек или екип, който да координира целия процес по подаване на информация към агенцията, връщане на обратна връзка относно визии, рекламни послания, текст, одобряване и придвижване на комуникацията към определените канали. Ние можем да правим всичко това вместо вас, като ви спестим и времето и добавим стойност към крайния резултат.

3. Ще работите със специалисти на много високо професионално ниво, с дългогодишен опит, познавайки отлично пазара на рекламните услуги

4.  Също така ще получавате оферти на най-добрите цени за рекламни услуги. Ние сме гъвкави, защото работим не с една, а с много рекламни и PR агенции, печатници, медийни агенции. Като създаваме конкуренция между тях можем да ви предложим най-добрите цени за най-доброто качество.

5. Разполагаме с ресурс от дизайнери, с опит във всяка една търговска област като недвижими имоти, бързооборотни стоки, фармацевтична промишленост, IT и много други и можем да ви предложим специалиста, който най-добре ще отговори на вашия бизнес

6. Ще ви споделим тайната на големите отстъпки за рекламиране във всеки един комуникационен канал – печатни медии, външна реклама, TV, радио, интернет. Те не са мит! Всеки може да ги получи, стига да знае къде, как и от кого да ги поиска.

Сподели:

Коментар