Реклама и ПР

В днешно време основният въпрос е не дали да рекламираме своите продукти или услуги, а как да го направим, за да се забележим сред останалите. Конкурентите са все по-активни и за да имаш успех трябва да имаш познания

  • ние ще направим проучване от какво точно се нуждаете и какви са позициите ви на пазара, за да изработим оптимална стратегия
  • ще идентифицираме целевите ви потребители
  • ще изберем най-подходящите комуникационни канали за вашия бизнес (ATL и BTL)
  • ще направим детайлно медиа планиране (къде, кога, колко)
  • ще изготвим бюджет
  • ще ви предложим най-подходящата креативна стратегия
  • ще изработим необходимите рекламни материали
  • ще менажираме и координираме целия процес по рекламната кампания


PR

Изграждането и поддържането на позитивен имидж е едно от най-важните неща за една компания. Представянето й в общественото пространство до голяма степен определя успешният й бизнес. Комуникацията с потребителите, чрез медиите е силен канал за предаване на послания. Доверявайки се на нас, вие се доверявате на професионалисти, които ще подготвят вашето прессъобщение и ще го разпространят до медиите, до съответните ресорни журналисти